Friels Bygdegårdsförening
* Bevara bygdens historia och vårda vår bygdegård *

 2010-09-25-1728.png

 

Föreningsinformation:

 

 

 

 

Länkar:

 

bygdegardarnasriksforbund.png 

frielsbygdegard@gmail.com

 

Skolbygget

I skrivelser till skolrådet år 1885, 1888 och 1890 påtalade folkskoleinspektören A.J. Särnblad allvarliga brister inom distriktets skolväsen. Det gamla reglementet måste omarbetas. I Friel fanns bara en lokal, gemensam för både folk- och småskolan. I ena skolan måste därför läsa på förmiddagen och den andra på eftermiddagen, vilket var otillfredställande. Vid kyrkostämma i Friel den 16 okt. 1893 tillsattes en kommitté, som skulle vidta åtgärder för uppförande av en småskolesal i samband med folkskolan. Den 1 dec. samma år godkände stämman en av kommittén framlagd ritning till småskolesal och till bostad för lärarinnan. För arbetets utförande fastställdes följande plan: Sten och timmer till själva skollokalen, beredes och framskaffas till skolan under instundande vinter. Nämnda del av bygget fullbordas under nästa sommar. Timmer uttages å sockenallmänningen för de hemman som har del i denna. Av övriga byggnadsskyldiga tillsläppes motsvarande mått av antagligt virke. Stenbrytning, timmerfällning och körslor utföres av vederbörande genom dagsverken. (Källa Tun, Friel och Karaby - en hembygdsbok)

friels-skola-1920.png

Friels skola omkring 1920 (Foto Johan Digerfeldt)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)