Friels Bygdegårdsförening
* Bevara bygdens historia och vårda vår bygdegård *

 2010-09-25-1728.png

 

Föreningsinformation:

 

 

 

 

Länkar:

 

bygdegardarnasriksforbund.png 

frielsbygdegard@gmail.com

 

Bygdegården

Friels Bygdegård

 

 Under de två årtiondena närmast efter 1950 äger i Tun omfattande förändringar rum i skolväsendets organisation och lokala ledning. Den 1 januari 1952 bildas av kommunerna Tun, Friel och Karaby Tuns storkommun. Samtidigt överföres skolan från den kyrkliga till den borgerliga kommunen. I såväl Friel som Karaby blev barnantalet för litet, för att man här skulle kunna ha kvar egna skolor. Undervisningen centraliserades därför fr.o.m. läsåret 1952-1953 till Tuns skola. Vi är härmed tillbaka vid den organisation som fanns före 1866: hela pastoratet ett skoldistrikt med en enda fast folkskola i Tun. Skolhusen i Friel och Karaby inköptes av i respektive kommuner nybildade bygdegårdsföreningar. (Källa: Tun, Friel och Karaby - en hembygdsbok, 1972)

 

friels-bygdegard-1945.jpg

Friels skola efter ombyggnaden 1945 (Foto: Johan Digerfeldt)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)