Friels Bygdegårdsförening
* Bevara bygdens historia och vårda vår bygdegård *

 2010-09-25-1728.png

 

Föreningsinformation:

 

 

 

 

Länkar:

 

bygdegardarnasriksforbund.png 

frielsbygdegard@gmail.com

 

Videskär

 

 

 videskar.jpg

 

 

Ek. kartblad:

 

08C 7E Areal:
1,8 ha
Isolerad ute i Vänern utanför Ore udde ligger ön Videskär. Ingen vass omger ön eftersomden är så starkt påverkad av vind och vatten. Det slutna trädskiktet består av björk, tall och asp. Träden är medelålders till äldre med en del gammal björk. De äldsta träden är dock tallar. Död ved förekommer i måttlig mängd av björk och tall. Det isolerade läget gör ön lämplig för bl.a. häckande rovfågel.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)